محتوا :

عکس

193 بازدید | انتشار در : 4 خرداد 1401 ساعت 14:30

مراسم استانی کنگره 4000 شهید روحانی کشور

آدرس: اروميه ، بلوار رسالت ، خيابان شهيد نوري (گلديس) ، جنب مصلي بزرگ امام خميني (ره) ، دفتر امام جمعه اروميه

شماره تماس : 32358091-044

فاکس : 32358092-044

پست الکترونيکي : info@sebghah.ir

سامانه پيام کوتاه : 50001916