برگزیده ها

s

آخرین رویداد

s

عکس ها

شبکه های اجتماعی

بازدید از نمایشگاه دستاورد های فناوری اطلاعات استان

آدرس: اروميه ، بلوار رسالت ، خيابان شهيد نوري (گلديس) ، جنب مصلي بزرگ امام خميني (ره) ، دفتر امام جمعه اروميه

شماره تماس : 32358091-044

فاکس : 32358092-044

پست الکترونيکي : info@sebghah.ir

سامانه پيام کوتاه : 50001916